Naučite kako da razvijete i koristite najnovije tehnologije (AI; IoT, blokčejn). Jedinstvene specijalizacije od II godine za zainteresovane SAJBER BEZBEDNOST | GEJMING | FINANSIJE

Upis prve generacije u julu 2024. godine.

Specijalizacije nisu obavezne.

Studijski program osnovnih akademskih studija Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije prepoznat je kao moguća platforma za integraciju delatnosti gotovo svih postojećih studijskih programa na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost.

Program je koncipiran tako da obuhvati metodološke aspekte razvoja softverskih sistema – softversko inženjerstvo i informacione tehnologije sa jedne strane, ali i njihove primene u različitim domenskim oblastima – kako tehničkim, tako i shodno postojećim studijskim programima u društvenom i poslovnom domenu diplomatije i bezbednosti kao i menadžmenta i biznisa, pa i u umetničkom polju produkcije, sa druge strane.

Blockchain

Naučićete kako da dizajnirate i razvijete sigurne, decentralizovane sisteme za digitalne transakcije, koristeći kriptografske algoritme i distribuirane novčanike/registre. Naši predmeti: Kriptologija, Zaštita i bezbednost informacija, Informacione tehnologije, Napredne arhitekture računara, Zakonska regulativa informacionih sistema, Inovaciono tehnološko preduzetništvo, Elektronsko poslovanje

Pogledaj više
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Izučavaćete kako da gradite inteligentne sisteme koji mogu obavljati zadatke koji obično zahtevaju ljudsku inteligenciju, kao što su prepoznavanje govora, donošenje odluka i analiza teksta, slika i video sadržaja. Naši predmeti: Programiranje u Python-u, Veštačka inteligencija, Učenje iz podataka, Sistemi za podršku odlučivanju, Agentske tehnologije, Procesiranje prirodnih jezika, Pretraživanje informacija

Pogledaj više
Internet stvari (IoT)

Istraživaćete svet povezanih uređaja (industrija 4.0/5.0) i naučiti kako da dizajnirate i razvijete pametne sisteme koji mogu komunicirati jedni sa drugima, sakupljati i razmenjivati podatke i automatizovati zadatke. Naši predmeti: Osnovi telekomunikacija, Internet stvari, Razvoj pametnih sistema, Monitoring i daljinski nadzor sistema, Embedded arhitekture i programiranje, Informacioni sistemi, Računarske mreže

Pogledaj više
Sajber bezbednost

Steći ćete znanja o tehnikama i tehnologijama za zaštitu računarskih sistema, mreža i osetljivih podataka od neovlašćenog pristupa, krađe ili oštećenja. Naši predmeti: Sajber bezbednost, Digitalna forenzika, Zaštita i bezbednost informacija, Kriptologija, Arhitektura računara i operativni sistemi

Pogledaj više
Digitalna diplomatija

Naučićete kako tehnologija oblikuje način na koji se sprovodi diplomatija i kako digitalni alati i platforme mogu biti iskorišćeni za ostvarivanje ciljeva spoljne politike. Naši predmeti: Digitalna diplomatija, Zakonska regulative informacionih sistema, Pretraživanje informacija, Zaštita i bezbednost informacija, Informacioni sistemi, Informacione tehnologije.

Pogledaj više
Simulacije stvarnog sveta

Otkrićete kako se simulacije mogu koristiti za modeliranje realnih pojava i naučiti kako da dizajnirate i razvijete sisteme za simulaciju koji se mogu koristiti u obuci, testiranju i istraživanju. Naši predmeti: Digitalna diplomatija, Zakonska regulative informacionih sistema, Pretraživanje informacija, Zaštita i bezbednost informacija, Informacioni sistemi, Informacione tehnologije.

Pogledaj više
Mobilne i veb aplikacije

Savladaćete veštine potrebne za dizajniranje, razvijanje i implementaciju mobilnih i web aplikacija za različite uređaje i platforme, koristeći najnovije alate i tehnologije. Naši predmeti: Osnovi programiranja, Veb programiranje, Razvoj mobilnih servisa, Alati za razvoj softvera, Internet tehnologije i servisi, Baze podataka, Testiranje softvera, Multimedijalni sistemi, Java programiranje

Pogledaj više
Autonomna vozila i dronovi

Izučavaćete kako autonomni sistemi menjaju način na koji transportujemo ljude i robu i naučiti kako da dizajnirate i razvijete inteligentna vozila i bespilotne letelice koje mogu navigirati i interagovati sa svojim okruženjem. Naši predmeti: Geografski informacioni sistemi, Interakcija ćovek-računar, Digitalna elektronika, Arhitektura računara i operativni sistemi, Razvoj mobilnih servisa, Napredne arhitekture računara, Embedded arhitekture i programiranje

Pogledaj više

Softverski inženjer je jedna od najplaćenijih karijera

Potražnja za inženjerima u navedenim oblastima u stalnom je rastu, i na nacionalnom nivou, u okruženju, a još i više na svetskom nivou. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi pre svega u privredi i društvu kao i u organima državne uprave i samouprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu i to je najbolja potvrda potrebe za predloženim studijskim programom.

 • Administrator Windows i GNU/Linux sistema
 • Administrator virtuelizovanih i Cloud platformi
 • DevOps inženjer
 • Sistem analitičar
 • Administrator informacionih sistema
 • Menadžer razvoja IT aplikacija
 • Razvojni inženjer integrisanih poslovnih veb servisa
 • Menadžer razvoja usluga baziranih na IT sistemima
 • Menadžer održavanja i implementacije IT sistema
 • Razvojni inženjer sistema elektronskog poslovanja
 • Razvojni inženjer distribuiranih računarskih servisa
 • Tehnički direktor (Technical account manager)

Studijski program je usklađen sa preporukama datim u kurikulumu za softversko inženjerstvo SE2004 koji je rezultat zajedničkog projekta međunarodnih profesionalnih asocijacija ACM i IEEEE tako da studije traju četiri godine (osam semestara) i obima su 240 ESPB bodova.

U skladu sa ACM/IEEEE preporukama, prve tri godine studija koncipirane su tako da pruže solidna znanja iz opšte obrazovnih, pre svega matematičkih predmeta, kao i bazična, pre svega softverska, tehnološka i teorijsko-metodološka znanja definisana ACM/IEEEE kurikulumom za disciplinu softversko inženjerstvo kao struku pri čemu se takođe, u toku te prve tri godine studija studenti osposobljavaju za korišćenje savremenih informacionih a pre svega softverskih tehnologija da bi se u četvrtoj godini studija na specijalizovanim kursevima studenta mogli da opredeljuju za osposobljavanje da kompetentno razvijaju softver u određenim domenskim oblastima primenjujući u prethodnim godinama studija naučene principe softverskog inženjerstva i savremene informacione tehnologije

Konkuriši za stipedniju,
prijavi se za upis

Naš nastavni kadar sastoji se od vrhunskih stručnjaka,sa dokazanim znanjem i iskustvom u oblasti informacionih tehnologija.

Prof. dr Saša Milić

Redovni profesor

pogledaj profesore

Prof. dr Vojkan Nikolić

Vanredni profesor

pogledaj profesore

Doc. dr Vladan Borović

Docent

pogledaj profesore

Ciljevi Programa

Postoji nekoliko najvažnijih kategorija ciljeva studijskog programa osnovnih akademskih studija Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije: Teorijsko i metodološko znanje koja obuhvata znanja neophodna za pravilnu i naučno zasnovanu identifikaciju, analizu i rešavanje zadataka u oblastima softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija i njihovih ovim studijskim programom obuhvaćenih domenskih primena. Obuhvatno temeljno znanje iz oblasti računarstva relevantnih za softversko inženjerstvo i informacionih tehnologija, solidno znanje iz matematike kao i znanje odabranih društvenih nauka iz odabranih domenskih oblasti diplomatije i bezbednosti, menadžmenta i biznisa i digitalne produkcije, u kojoj se primenjuje softversko inženjerstvo.

Ciljevi su u potpunosti usklađeni sa narastajućim zahtevima tržišta (kako u zemlji tako i inostranstvu), i industriji informacionih tehnologija koja u Srbiji beleži nagli rast i predstavlja sve veće tržišta rada u smislu broja i obima otvorenih novih radnih mesta na godišnjem nivou, kao i konkursa koje objavljuju državne institucije i privatni sektor.

 

Praktično znanje.

Ovaj skup znanja obuhvata neophodna dodatna znanja koja studentu omogućuju, pre svega timski, ali i individualni uspešan rad na specificiranju i realizaciji projekta čiji je cilj razvoj složenih softverskih sistema i primena savremenih informacionih tehnologija što uključuje i razvoj sposobnost kritičkog mišljenja i kreativnih sposobnosti za analizu i rešavanje problema kroz projekte za potrebe realnog tržišta.

Komunikativnost i timski rad

Dobijanje neophodnih znanja za aktivno korišćenje danas dominantog svetskog jezika, uz razvijanje sposobnosti za prezentovanje sopstvenih rezultata stručnoj i široj javnosti, kao i razvijanje sposobnosti za timski rad.

Pripreme za dalje studije

Dobijanje neophodnih znanja, koje će omogućiti dalji nastavak školovanja kroz master, specijalističke i doktorske studije.

Pripreme za profesionalno angažovanje

Dobijanje neophodnih znanja i razvijanje svesti o širokom spektru problema i obaveza i koji se javljaju u profesionalnoj praksi: sigurnost, etika, ekologija i ekonomija.

Pripreme za profesionalno angažovanje

Dobijanje neophodnih znanja i razvijanje svesti o širokom spektru problema i obaveza i koji se javljaju u profesionalnoj praksi: sigurnost, etika, ekologija i ekonomija.

Kompetencije diplomiranih studenata

Diplomirani inženjeri koji završe studijski program Primeljeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije su kompetentni da razvijaju softverska rešenja najvišeg nivoa složenosti i primeljuju savremene informacione tehnologije u različitim ovim studijskim programom obuhvaćenim domenskim oblastima.

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnost za analizu problema, sposobnost za sintezu rešenja, i sposobnost sagledavanja kako dobrih tako i loših strana odabranog rešenja.

Uskladjenost sa standardima u EU i regionu

U svetu je izražena tendencija brzog inoviranja studijskih programa, kao i njihova visokotehnološka standardizacija u skladu sa novim tendencijama. Zbog naglog razvoja IT industije koji prati sve segmente društva sve je veća tražnja za profesionalcima u oblasti informacionih tehnologija i sistema. Prema rezultatima istraživanja svetske i domaće it prakse objavljenim u brojnim naučnim studijama, doktorskim i master radovima, najvrednije doprinose daju upravo studenti koji su školovani na visoko-obrazovnim i specijalizovanim institucijama. Tek potom odlučuju faktori talenta, visoko profesionalni finansijsko-tehnološki uslovi, povoljne društveno-istorijske okolnosti dugih perioda mirnog razvitka i drugo.

U smislu svega navedenog program Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije je utemeljen na savremenom, fleksibilnom, dinamičnom i razvojnom konceptu, koji istovremeno daje stabilan teorijsko-metodološki temelj, kao i sposobnost uspešnog suočavanja sa izazovima sve teže predvidljive budućnosti, čime je program celovit u smislu sveobuhvatnosti znanja koja isporučuje. Zasniva se na najboljim iskustvima i koncepcijama visokoškolskih ustanova u razvijenim zemljama, sa ciljem da se studentima omogući sticanje celovitih, savremenih saznanja i uvida u stanje informacionih tehnologija i sistema sa naglaskom na nastavne jedinice koje u našoj zemlji ne postoje na drugim sličnim studijskim programima. Takođe, program je usaglašen je sa drugim programima visokoškolske ustanove u smislu zajedničkih ljudskih, tehničkih i drugih resurasa

U skladu sa napred navedenim nastojanjima, kurikulum je usaglašen sa studijskim programima drugih visokoobrazovnih ustanova iz oblasti informacionih tehnlogija i sistema. Studijski programi u zemljama Evropske unije (sa kojima je u velikom delu kurikuluma uporediv doneseni studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije) u osnovnom i master studijskom nivou studija organizovani su na dva načina 3 godine osnovnih i 2 godine master akademskih studija, ili 4 godine osnovnih i 1 godina master akademskih studija. Program je usklađen sa akreditovanim programima sledećih ustanova koje pripadaju području Evropske Unije.

 1. Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij, Elektrotehnika i informacijska tehnologija (3+2 godine)
 2. Univerzitet u Oulu u Finskoj
 3. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani
 4. Univerzitet u Ovijedu, Španija, Fakultet za kompjutersko inženjerstvo
 5. Univerzitet Filips, Kipar, Računarstvo i informacione tehnologije
Takođe, i u našoj zemlji, i u zemljama u okruženju postoje veoma slični programi:
 1. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 2. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 3. Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 4. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Fdb je obrazovna institucija koja ide u korak sa vremenom. Naši predavači i gosti su istaknuti stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija.

dr Milan Randjelović

Generalni direktor Naučno-tehnološkog parka Niš

Vuk Brajović

RAKUTEN VIBER

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom