MA Aleksa MaksimovićAsistent

Aleksa Maksimović je završio osnovne i master studije na departmanu za Informatiku i računarstvo, Kriminalističko-policijskog Univerziteta. Student je doktorskih studija na Departmanu za informatiku i računarstvo. Zaposlen je u Ministartvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije u sektoru za razvoj softvera. Kroz rad na predmetima na doktorskim studijama koristio je mnogobrojne metode i algoritme veštačke inteligencije za rešavanje različitih vrsta problema. Kao saradnik iz MUP-a držao je nastavu na predmetu Analitika podataka i Teorija odlučivanja. Kao student master i doktorskih studija je iskazao veoma veliko interesovanje za naučno-istraživački rad i objavio sledeće naučne radove: Media representation and mobility trends under covid-19 pandemic conditions: A pilot research, Analiza i projektovanje Android aplikacije za slanje SOS poruka u slučaju opasnosti, A novel multi-attribute decision-making method to fight the cyber-crime, cybercrime inn Serbia – Overview Of Current State, Possibilities for comparison of data recovery software for mobile devices.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom