Doc. dr Predrag ĐikanovićDocent

Dr Predrag Đikanović je rođen 09.11.1971. godine u Peći, Srbija. Gimnaziju „Sveti Sava“ završio je u Peći 1990. Višu ekonomsku školu je takođe završio u Peći 1993. godine. Diplomske akademske studije i doktorske studije je završio na Fakultetu za posolovne studije. Doktor nauka postaje 2010. godine. Bio je načelnik uprave za informacione tehnologije u MUP Srbije dugi niz godina. Sada je na poziciji generalnog direktor kompanije za bezbednosne sisteme Alarmsystems. U naučnim radovima bavio se: Primenom smart kartica kao identifikacionih dokumenata, Primenom open source rešenja u implementaciji portala policijskih službenika, Uključivanjem IT u savremeno poslovanje u cilju boljeg pozicioniranja kompanija na tržištu, Sistemima video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila, Razvojem E-Uprave i motivacijom građana da sistem koriste, Informaciono-tehničkom podrškom upravljanjem migracija u Republici Srbiji. Radio je na mnogobrojnim projektima u okviru rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova gde je bio načelnik Uprave za informacione tehnologije: Uvodjenje digitalnog sertifikata na ID dokumentima, Osavremenjavanje zaštitnih elemenata na ID dokumentima, Formiranje Sertifikacionog tela MUP-a, Uvodjenje sistema POM u MUP-u, Uvodjenje sistema 112, Uvodjenje sistema video nadzora u Intrventnu jedinicu MUP-a, Uvodjenje sistema SAFE CITY u Beogradu, Izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju preko portala E- uprave, Zamena kriminalnog AFIS-a, Uvodjenje SAP-a u ljudske resurse MUP-a, Strategija  razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Strategija razvoja IKT sistema MUP Republike Srbije, Implementacija EXTRANET-a u informacionom i komunikacionom sistemu MUP-a Republike Srbije, Implementacija informacionog sistema za kriptozaštićeni prenos poverljivih podataka, Inteligentna pretraga informacija u MUP-Republike Srbije, Depešni informacioni sistem sa kriptografskom obradom, Mobilni sistem granične provere, Implementacija Service Oriented Arhitecture (SOA) u informaciono-komunikacionom sistemu MUP-a Republike Srbije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj doprinos.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom