Prof. dr Dragan RanđelovićRedovni profesor, šef katedre

Rođen 1953. godine u Nišu. Osnovnu školu Vožd Karađorđe i prirodno-matematički smer gimnazije Stevan Sremac završio u Nišu odličnim uspehom svih godina školovanja. Na Elektronskom fakultetu u Nišu diplomirao je 1977. godine, pre roka i prvi u generaciji, a magistrirao 1984. godine. Doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini odbranio je 1999. godine na temu: Objektne funkcije za sintezu sistoličkih polja. Od 1977. je radio kao profesor elektro grupe predmeta u srednjoj školi. U Institutu Elektronske industrije Niš radio je od 1980 – 1991. prvo kao inženjer a zatim kao rukovodilac jedne od pet razvojno-istraživačkih laboratorija gde je i biran na petogodišnji period, počev od 1980, u zvanje istraživač-pripravnik pa 1985. i 1990. dva puta u zvanje istraživač saradnik. Nakon što je u periodu od 1991.-1997. radio u zvanju direktora u fabrikama Elektronske industrije Niš, Ei Komerc – Konsalting, Ei Računari i Ei Ekspokom od 1997. godine radi u visokom školstvu Republike Srbije i to prvo na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Prištini na predmetu Informatika i Računarstvo kao asistent, od 2000. kao docent na tom i predmetu Matematika i od 2004. kao vanredni profesor a onda na Kriminalističko-policijskoj akademiji od 2008. godine prvo u zvanju docenta, pa od 2009. godine u zvanju vanrednog profesora i od januara 2014. u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Informacione tehnologije.

Na Kriminalističko-policijskoj akademiji je u dva madata od 2013. obavljao funkciju šef katedre za Informatiku a bio je i član Senata na Kriminalistčko-policijskom univerzitetu Beograd. Predavao je takođe i predmete iz UNO informacione tehnologije na Univerzitetu Beograd – Tehnički fakultet Bor 2003-2004 i Univerzitetu Novi Sad – Fakultet za fizičku kulturu 2004-2005/ a i danas drži predavanja na doktorskim studijama na Univerzitetu Priština – Poljoprivredni fakultet u Lešku.

Bio je biran u zvanje profesora više škole i držao nastavu na Višoj tehnološko-tehničkoj školi u Kruševcu 2000-2001 i na Višoj Poljoprivredno-prehrambenoj školi Prokuplje 2001-2002.

Nakon izbora u zavanje redovnog profesora u UNO Informacione tehnologije na Univerzitetu Union – Nikola Tesla Beograd sada radi na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu.

Prof. Ranđelović drži nastavu u oblasti informacionih tehnologija na predmetima Zaštita i bezbednost informacija i Informaciona bezbednost. Ima oko 200 referenci sa preko 400 bodova po grupama i prema pravilniku Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije: M10 – 7, M20 – 12, M30 – 47, M40 – 19, M50 – 15, M60 – 15, M70 – 2 i M80 – 6.

Bio je istraživač na projektima ministarstva nadležnog za nauku Republike Srbije u svim ciklusima počev od 1980. i učešća kao istraživač pripravnik kod Matematičkog instituta Beograd pa do poslednjeg ciklusa od 2011 – 2020. kao učesnik na dva projekta i rukovodilac jednog od dva pod projekta na jednom od njih “Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i observaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima“.

Učestvovao je i rukovodio projektima koje je od 2008. Kriminalističko-policijska akademija radila za potrebe MUP Srbije u svim ciklusima.

Nagrade i priznanja:

  • RAST YU 1984, Bronzana plaketa za razvijeni uređaj MP11
  • JŽ1985, Nagrada za razvijeni uređaj budnosti EDB1
  • Ei Niš, 1987. Plaketa Istraživačko-razvojnog instituta EI za rad.

 

Current scientific work

Kontakt: dragan.randjelovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom