Prof.dr Lazar PetrovićRedovni profesor

Rođen 1948. godine u selu Gornjem Krnjinu, opština Babušnica, Republika Srbija. Diplomirao na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu 1975. godine (prosečna ocena 9,71), magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu, iz oblasti zaštite informacija u funkcionalnim sistemima. Do 1983. godine radio je kao nastavnik na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, od početne nastavničke dužnosti, asistenta. Od 1983. do 2002. godine radio je u Institutu bezbednosti Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove na raznim dužnostima, od istraživača saradnika do načelnika sektora. Od 2002. do 2010. godine, bio je nastavnik na Policijskoj, Kriminalističko policijskoj i Vojnoj akademiji. Visokoškolskom nastavom bavi se više od 35 godina (od asistenta do redovnog profesora), i u tom periodu je objavio preko 100 naučno – istraživačkih i stručnih radova, od kojih je izvestan broj poverljive prirode. Izdao je preko 10 pedagokih publikacija u vidu lekcija, skripti, među kojima i udžbenik na Policijskoj akademiji i obavio preko 10 stručnih recenzija i analiza. Sada, pored nastave na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, po pozivu izvodi nastavu na Kriminalističko policijskoj akademiji, a angažovan je i na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, iz naučne oblasti Informatika. Član je Komisije za elektromagnetnu kompatibilnost Instituta za standardizaciju i Izvrnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije IT – veštak. Poseduje licence Odgovornog projektanta za telekomunikacione mreže i sisteme i Odgovornog izvođača radova za telekomunikacione mreže i sisteme, Inženjerske komore Srbije.

Kontakt: lazar.petrovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom