Doc. dr Vladan BorovićDocent

Vladan Borović rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Elektrotehnički odsek, smer Računarska tehnika i Upravljanje sistemima. Magistrirao je u Novom Sadu na istom fakultetu 2015. godine. Završio je doktorske studije u Nišu, na Elektronskom Fakultetu i doktorirao 2022. godine sa temom “Napredni sistem za praćenje pokretnih objekata u sportu”. Autor ima veliko međunarodno iskustvo u oblasti Informaciono-komunikacionih tehnologija iz Brisela, Amsterdama, Minhena, Insbruka, Tel Aviva, Zagreba, Beča i Hjustona. Odgovorni je projektant telekomunikacionih mreža i sistema. Na Harvardu je završio program iz ekonomskog preduzetništva 2020. godine. Učestvovao je sa praktičnim delom Sistema za praćenje pokretnih objekata u sportu, na takmičenju Najbolja tehnološka inovacija Srbije 2010. godine u Beogradu. Zaposlen je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, gde se bavi planiranjem Telekomunikacionih i IT sistema, a radio je i na Кriminalističko-policijskom univerzitetu kao asistent na departmanu informatike.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom